een permanente zomertijd is stom!

De beslissing over ‘wintertijd versus zomertijd’ is door de Nederlandse regering uitgesteld tot 2021. Het is misschien maar goed dat de keuze wordt vooruitgeschoven, zodat iedereen nog ruim 2 jaar de tijd heeft om zich goed te laten voorlichten. Want deze keuze heeft veel grotere gevolgen dan we misschien denken.

gevoeligheid voor het verzetten van de tijd

Steeds meer mensen vinden het halfjaarlijkse ritueel een achterhaald idee. De vermeende energiebesparing is nooit bewezen. Daarnaast zijn er steeds meer wetenschappers die uitleggen dat het steeds maar verzetten van de tijd negatieve gevolgen heeft voor je gezondheid. Bovendien is aangetoond dat er meer sterfgevallen en meer ongevallen zijn rond en/of als gevolg van de overschakeling naar een andere tijd.

Persoonlijk ben ik geen fan meer van het twee keer per jaar verzetten van de tijd. Waar ik als puber en jongvolwassene vond dat mijn ouders zeurden over ‘een heel tijdje slecht slapen’, terwijl ik er alleen de lol van in zag, is dat allang niet meer zo. Dat veranderde abrupt toen ik mijn eigen kinderen 2 x per jaar verplicht langzaam moest laten wennen aan andere slaap- en eetritmes. De gevolgen op korte termijn waren dan best even ingrijpend. Juist jonge kinderen en 45 plussers zijn sowieso gevoeliger zijn voor tijd- en ritmeverstoringen. Inmiddels heb ik zelf de leeftijd bereikt, dat het verzetten van de tijd niet langer aan mijn mentale en fysieke gesteldheid voorbij gaat.

circadiaans ritme

Het steeds maar verzetten van de tijd: We willen er massaal vanaf en dat lijkt me heerlijk. Maar er kan geen andere keuze zijn, dan terug naar de tijd die het best bij onze locatie op de aardbol hoort. Het zou jammer zijn als we straks gebonden zijn aan een totaal verstoorde tijdsindeling en we dag in dag uit, jaar in jaar uit, moeten leven op een manier die (nog meer!) afwijkt ons circadiaans ritme. Licht, de stand van de zon en de maan, het moment waarop het donker en weer licht wordt, zijn namelijk stuk voor stuk wel degelijk erg belangrijk voor ons. Ook al denken we misschien dat het ritme van de de natuur een stuk minder belangrijk is nu we kunstlicht hebben… Niets is minder waar.

wat zeggen deskundigen

Leo van der Zijde, grondlegger van de Evocircadian Code zegt dit erover:

“Als onze dagelijkse activiteiten niet synchroon lopen met ons bioritme, functioneert ons lichaam niet optimaal.”

In 1977 werd in Nederland de zomertijd ingesteld, zodat het gedurende een periode per jaar ’s avonds een uur langer licht is. Tot 1977 bestond er maar één tijd en dat was de ‘normale’ tijd die we nu wintertijd noemen. Onze voorouders hebben geleefd volgens die normale tijd, al is ook gedurende de eerste en tweede wereldoorlog al eens kort met zomertijd geëxperimenteerd.

Verandering van deze normale tijd, onze huidige wintertijd, kan op termijn gevolgen hebben. Deze gevolgen zijn niet altijd meteen zichtbaar, maar openbaren zich juist vaak op langere termijn. Je kunt daarbij denken aan hersenziekten, angst en depressie, slaapproblemen, hart- en vaatziekten, insulineresistentie, diabetes en obesitas. Het is niet toevallig dat juist deze gezondheidsproblemen gedurende de laatste 30 tot 40 jaar toe zijn genomen, al spelen ongetwijfeld daarnaast ook nog andere invloeden van onze huidige leefstijl een rol.

Het meest funeste scenario zou zijn, wanneer er uiteindelijk inderdaad wordt gekozen voor een ‘zomertijd’ gedurende het gehele jaar. Dit zou betekenen dat in de maanden november, december en januari het ’s morgen pas na 9 uur (tot zelfs 10 voor 10 midden in de winter) langzaam licht gaat worden. Juist dat ochtendlicht hebben we hard nodig. Van nature loopt de biologische klok iets langer dan 24 uur. Als er geen daglicht zou zijn, zouden we elke dag iets later naar bed gaan en iets later opstaan. Ochtendlicht is nodig om onze interne klok bij te stellen. Gebrek aan licht betekent dat de biologische klok uit de pas blijft lopen, waardoor slaapgebrek kan ontstaan.

media aandacht

Afgelopen zondag presenteerde zondag met Lubach een item over dit onderwerp, omdat Duitsland de tijd permanent op zomertijd wil zetten. Gek genoeg lijkt het dat de werkelijke impact hiervan totaal niet wordt begrepen, ook niet door politici. Beslissingen worden genomen op basis van een ‘gevoel’ bij de zomer of een ‘meedoen met de rest’. Alsof het minder vaak zou sneeuwen en we meer ijsjes kunnen eten, als we kiezen voor een permanente zomertijd. Lubach geeft een hele duidelijke uitleg. Hij verwijst daarbij ook naar het circadiaans ritme en te verwachten gezondheidsproblematiek.

2018-10-28 | item’wintertijd’ zondag met Lubach