disclaimer balance health

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Balance Health kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Balance Health zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Balance Health zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten en producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Balance Health is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Balance Health verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Balance Health tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Balance Health dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@balancehealth.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van Balance Health of die van licentiegevers. Balance Health behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u via info@balancehealth.nl aanvragen. Zonder die toestemming is het niet toegestaan teksten, afbeeldingen en andere informatie te delen, vermenigvuldigen of kopiëren.

Mocht het zo zijn dat Balance Health per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Balance Health dan weten via info@balancehealth.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die uw auteursrecht schenden, worden nadat dit positief is bevestigd door een onderzoek, dan direct van de website verwijderd, zonder dat Balance Health verplicht is tot enige schadevergoeding.

Balance Health | disclaimer | 2021